[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Duy Phường (6); Hàn Đình; Lâm Cù (2); Khuê Văn (3); Duy Thành (3); Phường Tử; Cao Mật (2).

Nhóm học Pháp ở: trấn Ẩm Mã, Xương Ấp; Lâm Cù; Xương Nhạc; Phường Tử; Cao Mật.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/潍坊大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435642.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share