[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Huyện Vĩnh Thanh (04); Lang Phường (13); Tam Hà (03); Thắng Phương (02); Phách Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/廊坊大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435523.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share