Bài viết của Longquan Moke

[MINH HUỆ 17-1-2007] Vào đầu năm 2007, tin tức thình lình nổ tung tại Hội thánh Thiên chúa giáo tại Ba Lan rằng ông Hồng Y của Warsaw, Stanislaw Wielgus, bị buộc tôi là bí mật hợp tác với công an mật trong thời cộng sản. Đầu tiên, Wielgus cố tình bào chữa cho mình, nói rằng ông ta không hãm hại ai. Khi sự thật đựơc phanh phui, vào ngày 5 tháng 1, 2007, ông ta phát biểu rằng và thừa nhận rằng “Vì tôi từ chối sự thật về hợp tác với công an mật của cộng sản, tôi đã làm hại đến Hội thánh”. Vào ngày 7 tháng 1, 2007, chỉ 30 phút trước buổi cầu nguyện mà ông sẽ được đăng quang tại thủ đô Warsaw, Wielgus từ chức.

Ông Wielgus đã làm những gì? Theo lời phát biểu từ uỷ ban lịch sử của Hội thánh Thiên chúa giáo tại Ba Lan “Rất nhiều bằng chứng chỉ rõ rằng Wielgus hợp tác một cách có tính toán với công an mật của cộng sản”. Wielgus tự bào chữa cho mình, nói rằng trong chế độ cộng sản, tất cả những gì mà ông làm là hứa báo cho công an mật biết về chương trình hành động của các hội nghị về giáo dục tại hải ngoại mà ông tham dự, và đồng ý bí mật rằng ông ta không tham gia vào bất cứ hoạt động chống cộng này, và ông ta làm vậy vì bị bắt buộc.

Không cần biết như thế nào, dư luận và Wielgus đều đồng ý cùng một điểm: Hợp tác với công an mật của chế độ cộng sản là nhục nhã. Đặc biệt là nó xảy ra trước khi Ba Lan đang trên đường tiến tới khỏi ách thống trị của cộng sản vào năm 1989, chế độ cộng sản đã giết 8 triệu người Ba Lan trong 40 năm thống trị. Bất cứ ai hợp tác với chế độ độc tài, mặc dầu chỉ ký kết vào một giấy đồng ý, cũng đủ khích lệ bọn giết người này và giúp cho chế độ độc tài kèm kẹp dân chúng. Một bản đồng ý ký trên mực đen giấy trắng trước đây là một mối nhục mà không bao giờ rửa sạch.

Trường hợp của vị Hồng y Warsaw này cũng là bài học cho tất cả bọn hợp tác có ý đồ hay vô ý đã ký giấy đồng ý với chế độ cộng sản Trung Quốc, và họ phải tự hỏi mình liệu có xứng đáng để lại mối nhục nhã này mà không bao giờ rửa sạch chỉ vì những lợi lộc trước mắt mà nó có thể đem lại.

Thái độ của dân chúng Ba Lan đối với các tên hợp tác với công an mật cộng sản cũng nhắc nhở các công ty, tổ chức mà mới đây bải bỏ hợp đồng với Đài Truyền Hình Tân Đồng Nhân (New Tang Dynasty) về Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán Rực rỡ vì sự đe doạ hay áp lực của công an mật hoặc gián điệp của chế độ cộng sản Trung Quốc. Họ nên đọc kỹ Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc để biết được bản chất thật sự của đảng tà ác này mà đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc và vẫn tiếp tục giết hại đến hôm nay, và biết rõ về những sự thật hãi hùng của ĐCSTQ về vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống. Họ nên biết về vai trò của Đài Truyền Hình NTD đang làm là truyền bá văn hoá cổ truyền Trung Quốc và vạch trần sự dã man của cộng sản — để làm cộng sản phải kinh sợ đồng thời thức tỉnh nhân dân Trung Quốc – mà 17 triệu người dân Trung Quốc đã công khai tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan liên hệ của nó như Đội Thiếu niên Tiền phong hay Đoàn Thanh niên Cộng sản. Những ai đã cộng tác với Cộng sản Trung Quốc vì lợi lộc trước mắt sớm muộn sẽ biết được mối nhục nhã này và hối hận. Hy vọng rằng họ sẽ có quyết định đúng đắn ngay bây giờ.

Bao nhiêu tỷ đồng sẽ phải dùng để làm công tác lấy lòng công chúng để rửa sạch mối nhục lịch sử về hợp tác với bọn giết người không có lương tri, nhân tính này?

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/17/146994.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/1/24/81996.html

Đăng ngày 1-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share