[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tân Hưng, Thất Đài Hà; Bắc An, Hắc Hà (5); Thất Đài Hà (4); Hạc Cương; Tuy Hóa (4); Hải Lâm, Mẫu Đan Giang.

Nhóm học Pháp ở: Bắc An, Hắc Hà; Tuy Hóa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-18条–435602.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share