[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông; Lai Châu, Yên Đài (8); Yên Đài; Lai Dương, Yên Đài (5); trấn Hà Lạc, Lai Dương, Yên Đài; Văn Đăng, Uy Hải; Tê Hà, Yên Đài.

Nhóm học Pháp ở Hoàn Thúy, Uy Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/山东大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435610.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share