[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông; Chiêu Viễn, Yên Đài (2); Hà Trạch;  Văn Đăng, Uy Hải (2); Tri Bác; Nghi Nguyên, Tri Bác; Thái An; Lương Sơn; thành phố Nhũ Sơn, Uy Hải (2); Trì Bình, Liêu Thành; huyện Vấn Thượng; Lai Dương, Yên Đài; Bồng Lai, Yên Đài; Đông Doanh; Lâm Thanh, Liêu Thành (3).

Nhóm học Pháp ở Văn Đăng, Uy Hải; Yên Đài; Tê Hà, Yên Đài; Lâm Thanh, Liêu Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/山东大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435605.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share