[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: An Sơn (3); Phủ Thuận (9); Doanh Khẩu (4); Tân Tân, Phủ Thuận; quận Bá Ngư Khuyên (2).

Nhóm học Pháp ở Doanh Khẩu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435607.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share