[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Vi Trường, Thừa Đức (4); Khúc Chu, Hàm Đan; một đệ tử Đại Pháp từ Hà Bắc ở Bắc Kinh; huyện An Tân, tân khu Hùng An; Hành Thủy (2); Bình Tuyền; Bạch Dương Điến; huyện Ngụy, Hàm Đan (6).

Nhóm học Pháp ở: Hành Thủy;  Bình Tuyền, Thừa Đức (2); huyện Khâu, Hàm Đan.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/河北大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435606.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share