[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tuy Hóa; Bắc An, Hắc Hà; Tuy Lăng, Tuy Hóa; Khu Lâm nghiệp Tuy Lăng; Bột Lợi, Thất Đài Hà (5); Vĩnh Hằng, Bột Lợi, Thất Đài Hà; Y Xuân (2); Thất Đài Hà; Mục Lăng, Mẫu Đan Giang; Bảo Thanh, Song Áp Sơn (2).

Nhóm học Pháp ở: Bột Lợi, Thất Đài Hà (2); Y Xuân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435609.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share