[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tứ Xuyên; Nhân Hòa, Phàn Chi Hoa; khu Đông, Phàn Chi Hoa; khu Tây, Phàn Chi Hoa; huyện Mễ Dịch, Phàn Chi Hoa; Toại Ninh; Khai Giang, Đạt Châu; Đạt Châu (3); Đạt Xuyên, Đạt Châu; Miên Dương (4); Đức Dương; Quảng Hán, Đức Dương; huyện Vinh, Tự Cống; Thông Xuyên, Đạt Châu; Khai Giang; An Nhạc, Tư Dương.

Nhóm học Pháp ở: Đạt Xuyên, Đạt Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/四川大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435604.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share