[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tỉnh Liêu Ninh (01); thành phố Yên Sơn (01); thành phố Phủ Thuận (03); Hùng Nhạc (02); Tân Tân (10); thành phố Phụ Tân (01); thành phố Đan Đông (01); thành phố Thiết Lĩnh (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435495.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share