[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trùng Khánh (03); Kiều Tây, Thạch Bình; Ba Nam (02); Nam Ngạn; Đại Độ Khẩu (02); Cửu Long Pha; Đại Túc (03); Đồng Nam (04); Vạn Châu; Vĩnh Xuyên (02); Du Bắc; Trường Thọ; Nam Bình (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435878.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share