[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tỉnh Thiểm Tây (04); thành phố Hán Trung (10); thành phố Bảo Kê (03); thành phố Vị Nam (01); Hàm Dương (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/陕西大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435499.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share