[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Mẫu Đơn Gian (06); thành phố Tuy Hóa (06); trấn Tuy Dương (01); thành phố Thất Đài Hà (02); thành phố Hạc Cương (01); Nông trường 857 (01); thành phố Y Xuân (01); Nông trường Bảo Tuyền Lĩnh (02); thành phố Song Áp (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435502.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share