[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Phủ Thuận (04); Quận Hoành Vĩ, Liêu Dương; Phía Tây Doanh Khẩu; Phía Đông Doanh Khẩu; Huyện Tân Tân (08); An Sơn; Thiết Lĩnh; Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu (02)

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435588.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share