[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Điểm luyện công tại cổng Tây Công viên Bách thảo và Động vật Trường Xuân; Trường Xuân (11); Du Thụ (6); Đức Huệ (2); Cửu Đài; Công Chủ Lĩnh.

Nhóm học Pháp ở Du Thụ; Trường Xuân (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/长春大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435571.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share