[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Bắc Kinh (2); Môn Đầu Câu, Thạch Cảnh Sơn; khu Hải Điến, Phong Đài, Tuyên Vũ, khu phát triển kinh tế Lang Phường ở Hà Bắc, Sào Hồ, An Huy; đệ tử Bắc Kinh hiện ở Hà Bắc; Hải Điến (3); Triều Dương, Hải Điến (2); Xương Bình (2); Phong Đài; Triều Dương (2); khu Tây Thành (2); 40 đệ tử ở Bắc Kinh; Mật Vân.

Nhóm học Pháp ở Đại Hưng (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/北京大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435579.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share