[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Trùng Khánh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Trùng Khánh (3); Sa Bình Bá; Vinh Xương (4); thị trấn Thủy Thổ, huyện Bắc Bộ; Nam Ngạn; Lương Bình; Trường Thọ (4); Giang Bắc; thị trấn Mễ Tâm, Đồng Nam; thị trấn Cổ Khê, Đồng Nam; Giang Bắc, Đồng Nam; Giang Bắc.

Nhóm học Pháp ở Sa Bình Bá.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435589.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share