—— Cảm ngộ sau khi đọc kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ

[MINH HUỆ 01-12-2021] Sau khi đọc kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi bắt đầu học Pháp. Vừa đọc, tôi vừa nghĩ đến Sư phụ giảng:

”Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

Theo đó tôi đã động một niệm: “Mặc dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng vẫn thực tu không sai kém. Cũng giống như bây giờ, bất kể xảy ra chuyện gì đều tìm ở bản thân!”

Niệm đầu này vừa dứt, một dòng chữ trong sách đột nhiên xuất hiện đoạn đường hầm ngắn màu vàng kim, bên trong có một số hình ảnh: Đệ tử Đại Pháp chúng ta đang ở trên đoạn đường màu vàng kim này khắc phục các chủng tâm chấp trước của bản thân, dù cho ngã nhào hay bước đi loạng choạng, nhưng mọi người đều đang cố gắng hướng nội tìm, không ngừng tinh tấn! Từ điểm khởi đầu cho đến điểm cuối cùng … xuyên suốt từ đầu đến cuối. Vô cùng thông thuận! Đoạn đường hầm tuy không rộng rãi, nhưng đối với đệ tử tinh tấn thực tu thì nó lại vô cùng rộng mở!

Tôi lập tức ngộ ra, tinh tấn thực tu từ đầu đến cuối là yêu cầu của Sư phụ đối với chúng ta. Vô luận hoàn cảnh bên ngoài biến đổi thế nào, nguyên tắc tu luyện của chúng ta chưa từng thay đổi. Mọi việc đều hướng nội tìm, phát hiện và tu bỏ chấp trước của bản thân, đề cao tâm tính! Cứu nhiều người! Đây chính là con đường của chúng ta, mọi lúc đều là như thế. Sư phụ giảng:

”tu luyện như thuở đầu, thì tất thành” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Tinh tấn thực tu xuyên suốt từ đầu đến cuối … Sau khi ngộ ra, tâm tôi lập tức định trụ lại.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/1/精進實修-貫穿始終-434228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/2/196835.html

Đăng ngày 09-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share