Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2021] Bà Tần Hồng Anh ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã bị bí mật kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 2 năm 2020, bà Tần bị bắt vì dán áp phích thông tin Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong trại tạm giam huyện Sa Hà.

Một người cùng bị giam trong cùng buồng giam với bà Tần đã nói với một học viên Pháp Luân Công ở địa phương rằng bà Tần đã bị bí mật kết án bốn năm tù và đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây.

Theo thông tin Minh Huệ Net đã thu thập, có ít nhất 193 học viên Pháp Luân Công đã bị giam trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây trong hơn hai thập kỷ qua. Ba học viên là bà Trương Thục Quân, bà Lý Liệt Phương, và bà La Xuân Vinh đã bị bức hại đến chết. Một học viên khác là bà Vương Thanh Vân đã bị bức hại đến mức phát điên.

Các phương pháp tra tấn phổ biến trong nhà tù này gồm có cấm ngủ, đánh đập, treo người, và biệt giam.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:
Chương Vĩ (章伟), đồn phó của Đồn Công an Cam Đường: +86-13970299797

Bài liên quan:

Ngược đãi nhân quyền tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/25/434008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/5/196865.html

Đăng ngày 08-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share