Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2021] Trong những năm gần đây, để xúc tiến việc tuyên án các học viên Pháp Luân Công, chế độ cộng sản Trung Quốc đã chỉ định một số viện kiểm sát và tòa án để xử lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công trong một khu vực cụ thể.

Ví dụ một trường hợp là Viện kiểm sát quận Ngô Giang và Tòa án quận Ngô Giang ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại vào năm 1999, việc kết án tù các học viên Pháp Luân Công thông qua hệ thống tư pháp là một trong những thủ đoạn bức hại chính.

Dưới đây là một loạt các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị Viện kiểm sát quận Ngô Giang và Tòa án quận Ngô Giang truy tố và/hoặc kết án trong những năm gần đây.

Ông Lưu Vinh Phẩm, một người dân gốc thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, hiện đang sống cùng con gái tại Tô Châu, đã bị bắt vào tháng 4 năm 2017 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Ông đã bị Tòa án quận Ngô Giang kết án 3,5 năm tù vào tháng 6 năm 2018.

Bà Tuyên Tiểu Muội và bà Chu Bồi Cầm đã bị bắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Họ đã bị Tòa án quận Ngô Giang xét xử vào ngày 7 tháng 1 năm 2020. Thẩm phán đã kết án bà Tuyên hai năm tù và bà Chu sáu tháng tù vào ngày 22 tháng 7 năm 2020.

Bà Ngô Hạnh Anh, 74 tuổi, bắt giữ vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Bà bị xét xử vào ngày 17 tháng 1 năm 2020 và bị kết án một năm với 1.000 nhân dân tệ tiền phạt ngày 8 tháng 5 năm 2020.

Bà Tưởng Tố Căn, ngoài 70 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Bà bị xét xử vào ngày 8 tháng 12 năm 2020 và hiện đang đợi phán quyết.

Bà Quý Quế Trân, 73 tuổi, bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2019. Bà bị xét xử vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 và bị kết án ba năm ba tháng tù và phạt 3.000 nhân dân tệ vào tháng 12 năm 2020.

Ông Ngô Hoa Tân, 82 tuổi, bị bắt vào ngày 7 tháng 1 năm 2020 vì tham dự phiên tòa xét xử bà Tuyên Tiểu Muội và bà Chu Bồi Cẩm. Mặc dù ông đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau, nhưng sau đó ông lại bị truy tố và xét xử. Thẩm phán đã kết án ông ba tháng tù vào ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Bà Lộc Quốc Hoa, ngoài 70 tuổi, bị bắt vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, sau khi bị tố giác vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị xét xử vào ngày 12 tháng 1 năm 2021 và hiện đang đợi phán quyết.

Bà Kim Trường Lâm bị bắt vào tháng 6 năm 2020. Bà bị xét xử tại tòa án vào ngày 30 tháng 10 năm 2020 và đã bị kết án sáu tháng tù và phạt 2.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 3 năm 2021.

Bà Tương Tố Trân, ngoài 70 tuổi, bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2020 và hồ sơ của bà đã được chuyển tới Viện Kiểm sát quận Ngô Giang.

Bà Diêu Vĩ Mẫn,63 tuổi, bị bắt vào ngày 20 tháng 8 năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị xét xử qua video vào ngày 22 tháng 6 năm 2021. Công tố viên đã đưa ra mức án sáu tháng tù dành cho bà.

Bà Hoàng Chính , 79 tuổi, bị bắt vào ngày 5 thán g7 năm 2021 vì cung cấp tài liệu Pháp Luân Công cho chị dâu bà phân phát. Hiện tại công tố viên đang trong quá trình truy tố bà.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm bức hại:

Lưu Quân (刘军), viện trưởng của Viện kiểm sát Ngô Giang: +86-512-63421183
Chu Hưng Long (周兴龙), công tố viên của Viện kiểm sát Ngô Giang: +86-512-63969010
Trần Hiểu Quân (陈晓君), chánh án của Tòa án quận Ngô Giang: +86-512-63493894, +86-512-63493824
Ngô Kiến Trung (吴建中), chánh án của Tòa án quận Ngô Giang: +86-512-63493807

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác được đăng tải trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/29/431949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/7/196067.html

Đăng ngày 27-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share