[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Kim Hoa (6), Hàng Châu (4), Lan Khê, Đài Châu (8), Tiêu Châu, Ôn Châu, nhóm học Pháp ở Ôn Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/浙江大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431438.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share