[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp từ khắp mọi miền đất nước kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Sơn Đông: Chiêu Viễn, Yên Đài (4); thôn Tề Sơn, Chiêu Viễn, Yên Đài; nhóm học Pháp ở  Chiêu Viễn, Yên Đài; nhóm học Pháp ở Chư Thành, Duy Phường; huyện Phí, Lâm Nghi; huyện Mông Âm, Lâm Nghi; Bình Độ, Thanh Đảo; Vinh Thành, Uy Hải.

Cát Lâm; Nội Mông Cổ (2); Tân Cương;

Hà Bắc: Lang Phường (2); Hà Gian, Thương Châu; Tân Tập, Thạch Gia Trang (2); nhóm học Pháp ở Tam Hà, Lang Phường.

Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431452.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share