[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Phúc Kiến tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Phúc Châu (13); Tuyền Châu (4); thành phố Ninh Đức (1); thành phố Nam Bình (1); vùng núi Mân Bắc (1); thành phố Chương Châu (1); Hạ Môn (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/福建大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431586.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share