[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Quý Châu tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Quý Châu (4); thành phố Lục Bàn Thủy (1); thành phố Quý Dương (15); thành phố Tuân Nghĩa (5); phía Tây Quý Châu (1); vùng núi biên giới Quý Châu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/贵州大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431590.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share