[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Nội Mông Cổ tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nội Mông Cổ (2); thành phố Xích Phong (11); huyện Đa Luân (4); Thông Liêu (2); thành phố Hô Hòa Hạo Đặc (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/内蒙古大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431607.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share