[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thiểm Tây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Phú Bình (1); thành phố Bảo Kê (11); thành phố Hán Trung (7); Thần Mộc (1); thành phố Du Lâm (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/陕西大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431596.html

Đăng ngày 23-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share