[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thẩm Dương tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thẩm Dương (13); khu Thiết Tây (3); khu Hoàng Cô (2); tân khu Thẩm Bắc (1); khu Vu Hồng (1); khu Liêu Trung (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431463.html

 

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share