[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thẩm Dương (17), nhóm học Pháp ở Thẩm Dương (7).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431652.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share