[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Trường Xuân (13); Đức Huệ (2); Công Chủ Lĩnh (2); Du Thụ; Nhị Đạo; Lục Viên và Khu phát triển ô tô ở Trường Xuân; một đệ tử Đại Pháp đang lưu lạc ở Trường Xuân; Nông An; Cửu Đài.

Nhóm học Pháp ở: Trường Xuân (2); Đức Huệ; khu lân cận công viên Nam Hồ ở Trường Xuân.

Điểm tài liệu ở Song Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431685.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share