[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Quận Đại Đông; Thẩm Dương (16); Một gia đình người Triều Tiên ở Thẩm Dương; Quận Thẩm Tân Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431379.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share