[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Thẩm Dương (10); Tân khu Thẩm Bắc (05); Tân Thành Tử; Vu Hồng; Thiết Tây; Hoàng Cô (03); Tân Dân


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431628.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share