[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Lâm Cù, Giai Mộc Tư, Chiêu Viễn, Nam Kinh, Bảo Định, Thượng Hải, Uy Hải, Thanh Đảo, Thạch Gia Trang, Đan Đông, Giang Môn, Tề Tề Cáp Nhĩ, Nam Cương, Hành Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大法小弟子恭祝师尊中秋好-20条–431137.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share