[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp làm trong ngành giáo dục tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường (2), Triêu Dương, Thành Đô, vùng Đông Bắc, Giang Tô, Tần Hoàng Đảo, Yên Đài, Quảng Châu, Giang Tây, Tứ Xuyên.

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/教育系统大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431144.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share