[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Vũ Thanh (5), Trương Gia Khẩu, Hành Thủy, Giai Mộc Tư, Hồ Lô Đảo, An Sơn, Tuy Hóa, Tề Tề Cáp Nhĩ, Yên Đài (3), Bảo Định, Quảng Nguyên, Ninh Bắc, huyện Phụ Bình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431195.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share