[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Hắc Long Giang cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thất Đài Hà, Mẫu Đơn Giang, Song Áp Sơn, Hắc Hà, Tuy Hóa, Y Xuân, Tam Giang.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431165.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share