[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thái An (2), Uy Hải (11), Yên Đài (4), Liêu Thành, Đông Sơn, Thạch Đảo (3).

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431204.html

Share