[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Liêu Nguyên, Bạch Thành, Bạch Sơn, Tùng Nguyên, Nông An, Diên Biên, Thông Hoá cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431199.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share