[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc Trường Sa tỉnh Hồ Nam kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ! Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (6); Lưu Dương (5); Huyện Trường Sa (3).

Tiểu tổ học Pháp: Quận Thiên Tâm; Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (8).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/长沙大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431396.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share