[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hắc Long Giang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Thất Đài Hà (3); thành phố Tuy Hóa (3); Song Áp Sơn (7); Đại Hưng (1); Mẫu Đơn Giang (1); thành phố Hắc Hà (3); vùng biên ải Hắc Long Giang (1); thành phố Y Xuân (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431401.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share