[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Vân Nam tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Vân Nam (2); thành phố Côn Minh (12); thành phố Sở Hùng (6); Tây Song Bản Nạp (1); thành phố Cá Cựu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431404.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share