[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Kê Tây, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hằng Sơn; Kê Tây (11); Kê Quan (3); Mật Sơn; nhóm học Pháp ở Hổ Lâm; Hổ Lâm (3).


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/鸡西大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431400.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share