[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc Triều Dương tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Lăng Nguyên (5); Bắc Phiếu (2); Châu Giang; Huyện Kiến Bình (5); Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh (6).

Tiểu tổ học Pháp: Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/朝阳市大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–430967.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share