[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà, người dân minh bạch chân tướng tại các khu vực dưới đây thuộc Bản Khê tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Huyện Hoàn Nhân (7); Mãn Hương (5); Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh (6).

Tiểu tổ học Pháp: Huyện Hoàn Nhân (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/本溪大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–430968.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share