[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà, người dân minh bạch chân tướng tại các khu vực dưới đây thuộc Duy Phường tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Khu phát triển kinh tế Duy Phường; Huyện Lâm Cù (2); Thọ Quang (2); Huyện Xương Lạc (2); Huyện Chư Thành (2); Cao Mật (4); Duy Phường, tỉnh Sơn Đông (9).

Tiểu tổ học Pháp: Thọ Quang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–430977.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share