[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc Tần Hoàng Đảo tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Xương Lê; Huyện Lô Long; Thạch Môn Trại; Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc (13).

Tiểu tổ học Pháp: Khu phát triển kinh tế công nghệ Tần Hoàng Đảo; Quận Hải Cảng (2); Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/秦皇岛大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–430980.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share