[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Lạc Sơn (2); thành phố Toại Ninh (2); Khai Giang (4); Tứ Xuyên (2); huyện Bình Xương (2); huyện Mỹ Cổ; huyện Chiêu Giác; thị trấn Tô Kê; thành phố Tây Xương; Tự Cống; huyện Hội Đông; địa khu Đức Dương (Đức Dương, Quảng Vũ, Thập Phương, Miên Trúc, Trung Giang, La Giang); thành phố Quảng Hán


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431038.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share