[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Bắc Kinh, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại Nhiêu Dương (2); Cam Túc (4); khu Thủy Niên; thành phố Vũ An; thành phố Hành Thủy (3); Vọng Đô; huyện Tảo Cường (4); Hành Thủy Nam; thành phố Thâm Châu (3); huyện Ngụy (2); huyện Quang Tông; Hà Bắc

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431050.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share