[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Hà Nam, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Trịnh Châu; thành phố Nam Dương; Tam Môn Hiệp (12); thôn Tân, Hà Nam (2); huyện Nhữ Dương; huyện Lâm Toánh


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-18条)-431051.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share