[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Hồ Bắc, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Vũ Hán (5); khu Vũ Xương (3); huyện Hồng An (2); huyện Hy Thủy; khu Kiều Khẩu; thành phố Ưng Thành (3); khu Giang Ngạn; khu Giang Hán; khu nông thôn huyện Hy Thủy; Ôn Tuyền (2); thành phố Thiên Môn; thành phố Tương Dương

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431052.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share